Lahden Elementtisaumaus oy

Ele­ment­ti­saumaa­ja palveluk­ses­sanne Etelä-Suomen alueella

Lahden Elementtisaumaus oy

Ele­ment­ti­saumaa­ja palveluk­ses­sanne Etelä-Suomen alueella

Saneeraus- ja uudiskohteiden saumaukset

Lah­den Ele­ment­ti­saumaus Oy on vuon­na 2018 perustet­tu saumauk­si­in erikois­tunut yri­tys. Toteu­tamme sekä saneer­aus- että uud­isko­htei­den saumauk­set. Meille laadukas työn­jäl­ki ja tyy­tyväi­nen asi­akas ovat pri­or­i­teet­tilis­tan kärjessä.

Teemme uud­isko­hteisi­in ammat­ti­taidol­la ele­ment­ti­saumauk­set parvekkeisi­in, julk­i­sivui­hin sekä kit­tauk­set ikkunoi­hin ja ovi­in. Meiltä voit tila­ta myös palosaumauk­set niin sisä- kuin ulkotiloi­hinkin. Kaut­tamme saat myös silikon­isaumauk­set uudiskohteisiin.

Saneer­ausko­hteis­sa teemme uus­in­tasaumaus­ta eli laita­mme taloy­htiösi saumauk­set uuteen uskoon. Suori­ta­mme myös pienet paikkaus‑, maalaus- ja asen­nustyöt saumauk­sen yhtey­dessä lisätyönä.

Toimimme Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella — Helsinki, Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Porvoo, Hämeenlinna, Lahti

Suori­ta­mme saumaustyöt
tarvit­taes­sa myös muual­la Suomessa.

Ota yhteyt­tä osaavaan saumaa­jaan, jol­la on koke­mus­ta eri­lai­sista saumaus­pro­jek­teista jo vuosien ajal­ta. Teemme sin­ulle kil­pailukykyisen tarjouksen.