Lisää otsikkotekstisi tähän

Lahden Elementtisaumaus Oy päätoimialueena on Etelä-Suomi.

Lah­den Ele­ment­ti­saumaus Oy tekee monipuoliset elas­tiset saumaustyöt uud­is- ja saneer­ausko­hteis­sa vuosien koke­muk­sel­la.

Lahden Elementtisaumaus Oy päätoimialueena on Etelä-Suomi.

Lah­den Ele­ment­ti­saumaus Oy tekee monipuoliset elas­tiset saumaustyöt uud­is- ja saneer­ausko­hteis­sa vuosien koke­muk­sel­la.

Lah­den ele­ment­ti­saumaus Oy on 2018 perustet­tu elastisi­in saumauk­si­in erikois­tunut yri­tys. Koke­mus­ta kaiken­lai­sista saumaustöistä löy­tyy vuosien ajal­ta eri­lai­sis­sa kohteis­sa.

Kaut­tamme kaik­ki elas­tiset saumauk­set uud­isko­hteisi­in. 
Ikkuna‑, parveke‑, julkisivu‑, silikon­isaumaus.
Kaut­tamme myös palosaumaus sisälle sekä ulos parvekkeille.

 Palvelui­himme kuu­luu myös van­ho­jen saumo­jen uusimi­nen.
Toteu­tamme samal­la myös pienet maalaustyöt, ele­ment­ti­paikkauk­set sekä bitu­mikat­to­jen paikkauk­sia.

Ajois­sa tehty uus­in­tasaumaus estää mah­dol­lisen vesivuodon ja tulee myös edullisem­mak­si.
 
Pää­toimi­alueena Uusi­maa, Kan­ta-Häme ja Päi­jät-Häme.
Espoo, Helsin­ki, Hyvinkää, Hämeen­lin­na, Jär­ven­pää, Lahti, Por­voo, Van­taa.

Toteu­tamme mielel­lämme saumaustyöt myös muual­la Suomes­sa.

Teemme työt aina laadukkaasti ja sovi­tus­sa aikataulus­sa.


Jos sin­ul­la on tarvet­ta ammat­ti­taidol­la tehdy­ille saumauk­sille niin ota yhteyt­tä yhtey­de­not­tolo­mak­keen kaut­ta, sähkö­pos­til­la tai puhe­limel­la.

Sähkö­posti ja puhe­lin­nu­mero löy­tyvät sivun alare­unas­ta.