Lisää otsikkotekstisi tähän

Lahden Elementtisaumaus Oy päätoimialueena on Etelä-Suomi.

Lah­den Ele­ment­ti­saumaus Oy tekee monipuoliset elas­tiset saumaustyöt uud­is- ja saneer­ausko­hteis­sa vuosien koke­muk­sel­la.

Lahden Elementtisaumaus Oy päätoimialueena on Etelä-Suomi.

Lah­den Ele­ment­ti­saumaus Oy tekee monipuoliset elas­tiset saumaustyöt uud­is- ja saneer­ausko­hteis­sa vuosien koke­muk­sel­la.

Kaut­tamme kaik­ki elas­tiset saumauk­set uud­isko­hteisi­in. 
Ikku­nasaumauk­set, parveke­saumauk­set, julk­i­sivusaumauk­set ja palosaumauk­set.
 
Teemme myös uus­in­tasaumauk­sia taloy­htiöille.
 
Pää­toimi­alueena Helsin­ki, Tam­pere, Espoo ja Lahti.
Tarvit­taes­sa toteu­tamme saumaustyöt myös muual­la Suomes­sa.
Teemme työt aina laadukkaasti ja sovi­tus­sa aikataulus­sa.