Saumaukset

Uudiskohteet

Toteu­tamme ele­ment­ti­saumaustyöt uud­isko­hteis­sa. Mei­dän kaut­ta saat kaik­ki tarvit­ta­vat elas­tiset saumauk­set laadukkaasti taku­u­työnä. Oli kohteena toimis­toti­lat, ker­rosta­lo, parkki­hal­li tai mikä tahansa muu raken­nus mis­sä on elastisia saumauk­sia. 
 
Ele­ment­ti­saumauk­sen tarkoituk­se­na on estää sääolo­suhtei­den vaiku­tus talon rak­en­teisi­in. Hyvin tehty ikku­nasaumaus pitää kos­teu­den ulkop­uolel­la ja estää ilmavuodot.

Muut uudiskohteen saumaukset

 • Palosaumauk­set
 • Por­raskäytävien saumauk­set
 • Läpivi­en­nit
 • Kyn­nyk­set
 • Peltili­it­tymien tiivistyk­set
 • Lasikit­tauk­set
 • Silikoni- ja akryylisaumauk­set
 • Ure­taani­vaah­do­tuk­set

Julkisivusaumaukset

 • Sauman taus­tavil­loituk­sen tark­istus ja tarvit­taes­sa vil­lan lisäys lisä­työnä
 • Poh­janauhan asen­t­a­mi­nen ja primeroin­ti
 • Saumaus
 • Tuule­tus putkien/koteloiden asen­nus
 • Muut pien­imuo­toiset paikkaus‑, kor­jaus- ja asen­nustyöt saumauk­sen yhtey­dessä lisä­työnä
 • Ikkunoiden ulkop­uolen saumauk­set

Ikkunoiden ja ovien sisäpuoliset tiivistykset

 • Poh­janauhan asen­t­a­mi­nen
 • Saumaus

Parvekesaumaukset

 • Palomääräys­ten mukaiset palosaumauk­set (eristysvil­la, poh­janauha sekä palo­mas­sa)
 • Muut parvek­keel­la ole­vat saumauk­set

Uudiskohteet

Toteu­tamme ele­ment­ti­saumaustyöt uud­isko­hteis­sa. Mei­dän kaut­ta saat kaik­ki tarvit­ta­vat elas­tiset saumauk­set laadukkaasti taku­u­työnä. Oli kohteena toimis­toti­lat, ker­rosta­lo, parkki­hal­li tai mikä tahansa muu raken­nus mis­sä on elastisia saumauk­sia. 
 
Ele­ment­ti­saumauk­sen tarkoituk­se­na on estää sääolo­suhtei­den vaiku­tus talon rak­en­teisi­in. Hyvin tehty ikku­nasaumaus pitää kos­teu­den ulkop­uolel­la ja estää ilmavuodot.

Julkisivusaumaukset

 • Sauman taus­tavil­loituk­sen tark­istus ja tarvit­taes­sa vil­lan lisäys lisä­työnä
 • Poh­janauhan asen­t­a­mi­nen ja primeroin­ti
 • Saumaus
 • Tuule­tus putkien/koteloiden asen­nus
 • Muut pien­imuo­toiset paikkaus‑, kor­jaus- ja asen­nustyöt saumauk­sen yhtey­dessä lisä­työnä
 • Ikkunoiden ulkop­uolen saumauk­set

Ikkunoiden ja ovien sisäpuoliset tiivistykset

 • Poh­janauhan asen­t­a­mi­nen
 • Saumaus

Parvekesaumaukset

 • Palomääräys­ten mukaiset palosaumauk­set (eristysvil­la, poh­janauha sekä palo­mas­sa)
 • Muut parvek­keel­la ole­vat saumauk­set

Muut uudiskohteen saumaukset

 • Palosaumauk­set
 • Por­raskäytävien saumauk­set
 • Läpivi­en­nit
 • Kyn­nyk­set
 • Peltili­it­tymien tiivistyk­set
 • Lasikit­tauk­set
 • Silikoni- ja akryylisaumauk­set
 • Ure­taani­vaah­do­tuk­set

Saneerauskohteet/taloyhtiöt

Toteu­tamme myös saumo­jen uusimisen saneer­ausko­hteis­sa tai suo­raan taloy­htiöille. Suori­ta­mme raken­nusten uus­in­tasaumauk­sen sovi­tus­sa aikataulus­sa,
 
Ele­ment­ti­saumat alka­vat kovet­tumaan ja halkeile­maan ajan ja auringon vaiku­tuk­ses­ta ja myös tar­tun­ta heikke­nee. Tämä aiheut­taa vesivuo­toriskin talolle. Ajois­sa tehty uus­in­tasaumaus on huo­mat­tavasti edullisem­pi kuin vesivuo­toko­r­jaus.
Teemme uus­in­tasaumauk­set julk­i­sivuille, parvekkeille, ikkunoille ja oville.

 

Lisäk­si samal­la voimme hoitaa pienet maalaustyöt ja ele­ment­ti­paikkauk­set.

 

Kaut­tamme myös bitu­mikat­to­jen kor­jauk­sia. Kysy lisää!

Uusintasaumaukset

 • Entisen sauman pois­t­a­mi­nen ja sauman hion­ta
 • Sauman taus­tavil­loituk­sen tark­istus
 • Poh­janauhan asen­t­a­mi­nen ja primeroin­ti
 • Uudelleen saumaus
 • Jät­tei­den poiskul­je­tus

Lisätyöt

 • Sauman avar­t­a­mi­nen
 • Sauman vil­loi­tus
 • Kovat saumat elastisik­si esim. parvekkei­den pielisaumat
 • Maalaustyöt
 • Bitu­mikat­to­jen kor­jauk­sia

Tarvitsetko yrityksen joka hoitaa kaikki uudiskohteen saumaukset laadukkaasti ja aikataulussa?

Tai onko taloyhtiön saumat päässyt vaihtokuntoon ja tarvitset yrityksen joka hoitaa uusintasaumaus työt laadukkaasti ja antaa samalla talolle uuden ilmeen?