Saumaukset

Uudis

Toteu­tamme ele­ment­ti­saumaus työt uud­isko­hteis­sa. Pää­toimi­alueena Helsin­ki, Tam­pere, Espoo, Lahti ja muu eteläi­nen Suo­mi.
Tarvit­taes­sa toteu­tamme ele­ment­ti­saumauk­set myös muual­la Suomes­sa.
 
Ele­ment­ti­saumauk­sen tarkoituk­se­na on estää sääolo­suhtei­den vaiku­tus talon rak­en­teisi­in. Hyvin tehty ikku­nasaumaus pitää kos­teu­den ulkop­uolel­la ja estää ilmavuodot.

Muut uudiskohteen saumaukset

 • Palosaumauk­set
 • Por­raskäytävien saumauk­set
 • Läpivi­en­nit
 • Kyn­nyk­set
 • Peltili­it­tymien tiivistyk­set
 • Lasikit­tauk­set
 • Silikoni- ja akryylisaumauk­set
 • Ure­taani­vaah­do­tuk­set

Julkisivusaumaukset

 • Sauman taus­tavil­loituk­sen tark­istus ja tarvit­taes­sa vil­lan lisäys lisä­työnä
 • Poh­janauhan asen­t­a­mi­nen ja primeroin­ti
 • Saumaus
 • Tuule­tus putkien/koteloiden asen­nus
 • Muut pien­imuo­toiset paikkaus‑, kor­jaus- ja asen­nustyöt saumauk­sen yhtey­dessä lisä­työnä
 • Ikkunoiden ulkop­uolen saumauk­set

Ikkunoiden ja ovien sisäpuoliset tiivistykset

 • Poh­janauhan asen­t­a­mi­nen
 • Saumaus

Parvekesaumaukset

 • Palomääräys­ten mukaiset palosaumauk­set (eristysvil­la, poh­janauha sekä palo­mas­sa)
 • Muut parvek­keel­la ole­vat saumauk­set

Saneeraus

Toteu­tamme uus­in­tasaumaus työt saneer­ausko­hteis­sa. Pää­toimi­alueena Helsin­ki, Tam­pere, Espoo, Lahti ja muu eteläi­nen Suo­mi.
Tarvit­taes­sa toteu­tamme uus­in­tasaumauk­set myös muual­la Suomes­sa.
 
Ele­ment­ti­saumat alka­vat kovet­tumaan ja halkeile­maan ajan ja auringon vaiku­tuk­ses­ta ja myös tar­tun­ta heikke­nee. Tämä aiheut­taa vesivuo­toriskin talolle. Ajois­sa tehty uus­in­tasaumaus on huo­mat­tavasti edullisem­pi kuin vesivuo­toko­r­jaus.
Teemme uus­in­tasaumauk­set julk­i­sivuille, parvekkeille ja ikkunoille ja oville.

Uusintasaumaukset

 • Entisen sauman pois­t­a­mi­nen ja sauman hion­ta
 • Sauman taus­tavil­loituk­sen tark­istus
 • Poh­janauhan asen­t­a­mi­nen ja primeroin­ti
 • Uudelleen saumaus
 • Jät­tei­den poiskul­je­tus

Lisätyöt

 • Sauman avar­t­a­mi­nen
 • Sauman vil­loi­tus
 • Kovat saumat elastisik­si esim. parvekkei­den pielisaumat

Tarvitsetko yrityksen joka hoitaa kaikki uudiskohteen saumaukset laadukkaasti ja aikataulussa?

Tai onko taloyhtiön saumat päässyt vaihtokuntoon ja tarvitset yrityksen joka hoitaa uusintasaumaus työt laadukkaasti ja antaa samalla talolle uuden ilmeen?